NOEN AV VÅRE PROSJEKTER

Waber AS
Utvikling av databaseløsning som administrerer publisering på deres internettkiosker og reklameskjermer.

Coast Air AS
VPN løsning for de ulike avdelingskontorer for internkommunikasjon. Pilot prosjekt på ip-telefoni.
Databasebasert datafangst for intern/ekstern statistikk og rapportering

Haugaland Kunnskapspark AS
Utvikling av en fullstendig telefonsentral bygd på åpen kildekode (Asterisk) for bedriftsmarkedet. Systemet er tilpasset og integrert med egenutviklet programmvare både for administrasjon og sluttbruker.

Steinsenterkjeden
Salg, tilpassing og implementering av Mamut økonomi og butikkdata for kjeden. Tilpassing av arbeidsprosesser for kjedens butikker i samarbeid med hovedkonteret.

Haugli AS
Utvikling av ordre og logistikksystem for kjede av konditorier og bakerier med integrasjon mot Mamut. Systemet er skreddersydd for bransjen og styrer bla daglige bestillinger, produksjon og levering.

admInn AS
Utvikling av papirløst system for kommunikasjon mellom interne og eksterne aktører (kunder, regnskapsfører, bank, revisor, osv) integrert mot Mamut.
Utvikling av web basert fakturering, og rapportering integrert mot Mamut

Deep Ocean AS
Utvikling av et prosjekt- og dokumentasjonssystem for bruk ved større offshore operasjoner. Systemet håndterer dokumentasjon, prosedyrer, løpende status i prosjektet der alle involverte parter får relevant informasjon.

Danish Air Transport
Rapporteringssystem mot Avinor.
NYHETER
Nytt Driftsselskap
Tor, 24. Mai 2007

Delantero skiller ut den ordinære driften i eget selskap og går over til å bli et investeringsselskap.

Det nye selskapet Adell Group AS vil gradvis overta alle kundekontrakter og forpliktelser.

Delantero har nå eierinteresser i:

      SFD AS 

Hjem  |  Kontakt |  Login
Delantero © 2005